صفحه آزمایشی

در طی ۴ هفته گذشته، آسم شما تا چه میزان باعث شده است که فعالیت شما در محل کار، مدرسه و یا در خانه تحت تاثیر قرار بگیرد؟
تمام مدتاکثر اوقاتبرخی اوقاتندرتاًهرگز

در طول ۴ هفته گذشته، تا چه میزان دچار تنگی نفس شده‌اید؟
بیشتر از روزی یک‌بارروزی یک‌بار۳ تا ۶ بار در یک هفته۱ یا ۲ بار در هفتههرگز

در طی ۴ هفته گذشته، علائم بیماری آسم شما (خس‌خس، سرفه، تنگی‌نفس، احساس گرفتگی قفسه سینه)، تا چه میزان باعث شده است که در طول شب از خواب بیدار شوید؟
۴ یا بیش از ۴ شب در یک هفته۲ یا ۳ شب در هفتهیکبار در هفته۱ یا ۲ بار در ماههرگز

در طی ۴ هفته گذشته، چقدر از اسپری استنشاقی(منظور سالبوتامول) خود استفاده نموده اید؟
۳ یا بیش از ۳ بار در روز۱ یا ۲ بار در روز۲ یا ۳ بار در هفته۱ یا کمتر از آن در هفتههرگز

به نظر خود در طی ۴ هفته گذشته، بیماری آسم شما به چه میزان کنترل شده است؟
اصلاً کنترل نشدهضعیف کنترل شدهبرخی اوقات کنترل شدهبه خوبی کنترل شدهکاملاً کنترل شده