آلرژی

آلرژی واکنش سیستم ایمنی بدن است و ھنگامی ایجاد می‌شود که سیستم ایمنی ماده‌ای را که معمولاً برای بدن بی‌ضرر است اشتباھاً به عنوان ماده‌ای زیان‌آور شناسایی می‌کند و علیه آن وارد عمل می‌شود. بدن انسان به طور معمول در مقابل عوامل مضری مانند ویروس‌ھا و باکتری‌ھا از خود دفاع می‌کند. اما گاھی اوقات این دفاع در مقابل مواد بی‌ضرری مانند گردوغبار، کپک‌ھا، یا گرده گیاھان صورت می‌گیرد. سیستم ایمنی بدن در مقابل این مواد واکنش نشان‌ داده و مقدار زیادی پادتن می‌سازد . پادتن مانند اسلحه‌ای به آن‌ھا حمله‌ور می‌شود تا آن‌ھا را از بین ببرد. ھر پادتن برای ماده ویژه‌ای ساخته می‌شود و مخصوص ھمان ماده‌ای است که موجب آلرژی می‌شود. به موادی که واکنش آلرژیک ایجاد می‌کنند، اصطلاحاً آلرژن گفته می‌شود. در فرایند دفاع، واسطه‌ھای التھابی شیمیایی مانند ھیستامین، و سایر موادی که از گلبول‌ھای سفید ترشح می‌شوند، موجب ایجاد علائم نامطبوعی می‌شوند. افراد مستعد به آلرژی این علائم را تجربه می‌کنند.

واکنش آلرژیک کجا و چرا ایجاد می‌شود؟

یک واکنش آلرژیک ممکن است در ھر نقطه از بدن اتفاق بیفتد. مانند پوست، چشم‌ھا، دیواره معده، بینی، سینوس‌ھا، گلو، ریه‌ھا.
در واقع سلول‌ھای ایمنی در این قسمت‌ھا واقع شده‌اند تا با عوامل مھاجمی که از طریق استنشاق یا بلع وارد می‌شوند و یا در تماس با پوست قرار می‌گیرند مقابله کنند. واکنش سلول‌ھای ایمنی در مقابل آلرژن منجر به ایجاد علائم می‌شود.

آلرژی چه علائمی ایجاد می‌کند؟

 • گرفتگی و احتقان بینی، عطسه، خارش بینی، ترشح از بینی، خارش گوش‌ھا یا سقف دھان
 • التھاب ملتحمه چشم، که چشم‌ھا قرمز و مرطوب به نظر می‌رسند و گاھی ترشح و خارش دارند
 • التھاب‌ھای پوستی، که نواحی از پوست خشک، قرمز و خارش دار می‌شود
 • کھیر، ضایعات خارش‌دار پوست
 • التھاب تماسی پوست، در اثر تماس با ماده به خصوصی، تحریک و خارش رخ می‌دھد
 • آسم، مشکل در تنفس به صورت کوتاه‌شدن نفس، سرفه و خس‌خس سینه روی می‌دھد

چه چیزھایی واکنش آلرژیک ایجاد می‌کنند؟

اگرچه صدھا ماده معمولی می‌توانند آغازگر واکنش آلرژیک باشند، موادی که شایع‌تر ھستند و آلرژن نامیده می‌شوند شامل این مواد ھستند:

 • دانه گرده گیاھان
 • کپک‌ھا
 • گردو‌غبار خانگی، جانداران میکروسکوپی مانند مایت و گرد و غبار حاوی مواد دفعی و اجزای بدن آن‌ھا
 • پروتئین‌ھای حیوانی، روغن و مواد دفعی حیوان
 • مواد شیمیایی صنعتی
 • غذاھا و داروھا
 • پر پرندگان
 • سوسک‌ھا و مواد دفعی آن‌ھا